Geschiedenis

Park Eekhout ligt aan de rand van de Zwolse binnenstad. De kern van het park bestaat uit de voormalige tuin van de Villa Eekhout. De Villa is gebouwd in 1860, in het gebied tussen de oude stad en het nieuwe station. De voorzijde keek uit over de voormalige stadswallen, aan de achterzijde werd een tuin in romantische landschapsstijl aangelegd.

villa eekhout

park eekhout tekening

Het water en de gunstige ligging ten opzichte van de binnenstad en het station een ideale vestigingsplaats voor rijke handelaren en hoge ambtenaren. Tot dusver bestond dit gebied uit weilanden, afgewisseld met enkele moestuinen, waarvan sommigen met koepeltjes en prieeltjes.

Het stadsbestuur stimuleerde de bouw van moderne vrijstaande villa’s, in de hoop dat een fraaie entree van de stad zou bijdragen aan meer welvaart in de stad. Op het in 1878 gedempte gedeelte van de Willemsvaart verrezen aan de Emmawijk herenhuizen en een enkele villa. Een fraai voorbeeld van een in landschapsstijl aangelegde tuin behoorde oorspronkelijk bij het in 1860 gebouwde Villa Eekhout. Omstreeks 1890 waren de singel en de Stationsweg grotendeels volgebouwd met kapitale vrijstaande huizen, die nog steeds het karakter van het singelgebied bepalen.

 

Villa Eekhout is in 1911 aangekocht door de gemeente. De tuin is opengesteld als stadspark. Hiervoor werd een ingang naast de villa gemaakt.

In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd achter de tuin een woonwijkje gebouwd. Daarbij bleef een weide, die later als dierenweide bij het park is gevoegd. Aan de noordwest zijde van het park loopt nog een restant van de Liniesloot. Deze verbond ooit de vestingwerken rond de stad met de schans Het Nieuwe Werk bij de IJssel.

liniesloot

restant van de Liniesloot.

Na een opknapbeurt in de jaren ´80 (waarbij onder andere een tweede ingang is gemaakt bij de Emmawijk), is in 2002-2003 het park ingrijpend gerenoveerd. Daarbij zijn nieuwe toegangen gemaakt over de dierenweide (richting het Emmadek) en vanaf de Roopoort (richting de Stationsbuurt). Hierdoor ontstonden routes door het park, wat meer bezoekers en meer sociale veiligheid bracht.

De stijlkenmerken van de tuin zijn teruggebracht, onder andere door de loop van de paden en zichtlijnen te herstellen. Ook is een aantal nieuwe elementen toegevoegd, als een zitgelegenheid op de dierenweide en een nieuwe speelplek.

 

Het park wordt nu gebruikt voor verschillende activiteiten, o.a. door de Stichting de freule van Eekhout, Oranjepret, Parkpret, Theeschenkerij Eekhout & Dierenclub park Eekhout.

Het park ligt vlak buiten het oude centrum, aan de andere kant van de stadsgracht. Het wordt voornamelijk gebruikt om te wandelen en is daarom ook populair, het vier-na-drukst-bezochte park in de stad Zwolle. Het park is 2,3 ha groot.